Två Punkt Ett blir tydligare med digital marknadsplan

Kommunikationsbyrån Ohappa har fått Gävleföretaget Två Punkt Ett att bli tydligare i sitt erbjudande att sälja ljus som tjänst. Äntligen kan de få folk att förstå vad de gör. Företaget har kommit en bra bit på väg i det kommunikativa arbetet mot nya kunder och nya marknader. Samarbetet mellan de två parterna är en del i coachningsprogrammet Kickstart Go.

Det innovativa företaget Två Punkt Ett (2p1) levererar och säljer ljus som tjänst. Genom åren har de tänkt cirkulärt och arbetat hårt för att bryta barriärer för att nå ut till marknaden. Trots motgångar under åren, ser man nu ett ökat intresse från flera håll.

– Intresset för vår tjänst ökar, mycket tack vare att vi nyligen vann en innovativ upphandling mot den offentliga sektorn. Men i och med det kommer fler utmaningar. Vi har haft enorma kommunikationsproblem genom åren för att ingen har tid att göra jobbet. Och efter många års arbete finns det mycket endast i mitt huvud, vi har kört fast med vår kommunikation och vi blir en aning hemmablinda när verksamheten bara rullar på, säger Joel Smedberg, ägare av Två Punkt Ett.


Två Punkt Etts bild på företagets cirkulära tänk

Med fokus på budskap och målgrupper
För att få hjälp med sin kommunikativa utmaning; att få folk att förstå vad de egentligen gör, säljer och hur de kan nu ut till flera, fick de genom coachningsprojektet Kickstart Go hjälp att arbeta med marknad- och försäljningsfrågor samt affärsutveckling genom Åsa Askne från Ohappa i Hudiksvall.

– När jag träffade Joel så var det mycket fokus på vilka kanaler som man ska använda sig av, men där fick jag stoppa honom och istället ställa frågor kring vilka som egentligen är deras målgrupp och vilka behov de har. Vilka budskap är viktiga för den här målgruppen? säger Åsa Askne, projektledare Ohappa

Åsa Askne, projektledare Ohappa

En digital marknadsplan
Mer ingående har coachningen utgått ifrån vad som gör Två Punkt Ett unika, diskussion kring affärsmodellen, analysering av målgruppen och viktiga budskap för att nå dem.

– Under resans gång har vi haft givande och utvecklande samtal, där vi bollat oerhört många idéer. Vissa frågor har återkommit på nytt då förutsättningarna har förändrats. Vi har tillsammans gjort en digital kommunikationsplan innehållande, vision, affärsidé, mål, prioriterade målgrupper, geografisk marknad, utvalda budskap, kanalval, strategiska prioriteringar och en handlingsplan för 2019 förklarar Åsa Askne, projektledare Ohappa.

Efter flera workshopstillfällen har Joel och kollegorna på Två Punkt Ett fått en ökad förståelse för hur de kan kommunicera med sina målgrupper och göra företaget synligt och mer tillgängligt digitalt.

– Det har varit toppen att få hjälp av experter på området och att ha någon att bolla sina tankar och idéer med. Det bästa är ju att få någon som ser på vår verksamhet med andra ögon och ger oss en karta över hur vi ska planera kommunikationen för att de ska bli rätt från början, säger Joel Smedberg vd 2p1.

Joel Smedberg på en skola för att informera om Två Punkt Ett

Fortsatt arbete framåt

– Tack vare coachningen från Åsa kan vi göra rätt beställningar inom kommunikationsområdet och framförallt så är vi redo att skala upp för att nå fler kunder eftersom vi har planerat kommunikationen rätt från början, avslutar Joel Smedberg ägare av Två Punkt Ett.


Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­