DellenMejeriet växer genom ny digital teknik

DellenMejeriet i Delsbo är inne i en fas där fokus är på expansion och tillväxt. Genom att få digitaliseringscoachning som ser över deras administration och deras interaktion med kunder, blir de nu mer redo att möta framtiden.

”Vi siktar högt”

DellenMejeriet etablerades 2016 och började leverera sina produkter till butiker i april 2017.  All verksamhet drivs i Delsbo. De producerar mejeriprodukter av huvudsakligen mjölk som hämtas från närliggande lantbruk. Deras produkter säljs till ett sextiotal butiker runt om i Hälsingland.

Vi är just nu inne i en expansion där vi siktar högt och har planer på att ta våra produkter utanför närregionen, säger Leif Björklund, vd DellenMejeriet.

Men inför en expansion behövde DellenMejeriet hjälp att se över sin administrativa hantering och interaktionen med kunderna. Genom att söka till projektet Kickstart Go förväntades man få hjälp med dessa behov.

Vi vill växla upp och hitta bättre lösningar för bland annat hur vi tar emot beställningar via webben och då tyckte vi att projektet var en bra början för att komma igång, fortsätter Leif Björklund.

Kopplar samman system

Idag tar DellenMejeriet emot sina beställningar av produkter via en egen framtagen lösning.

Idag använder vi oss av en lösning där vi kombinerar verktygen Google Forms med ett vanligt Exceldokument. Det är ju inte en optimal hantering, säger Leif Björklund

Önskemålet från DellenMejeriet var också att man skulle kunna koppla samman lager, order, leverans och fakturering på ett enkelt sätt. Samtidigt som man inte var riktigt redo att kliva in i ett stort ERP-system och göra en total omställning av alla system man har i dagsläget. Till sin hjälp fick man digitaliseringscoachen Annika Bach från CGI att undersöka saken.

Vi undersökte DellenMejeriets nuläge, behov och förutsättningar. Det hela började med att vi gjorde en workshop på plats hos DellenMejeriet för att analysera problematiken med deras administration, säger Annika Bach, CGI.

Vägen framåt

CGI kunde i slutet av coachningen leverera ett antal aktiviteter som kan effektivisera DellenMejeriets verksamhet och föra dem framåt.

DellenMejeriet har vad vi förstått fått en djupare förståelse för sina verksamhetsprocesser. De har fått flera olika förslag på hur de går vidare med hjälp av digitalisering. Bland annat presenterade vi två lösningsalternativ som kan stödja DellenMejeriets orderhantering med enkla medel, säger Annika

– Vi fick lösningsförslag som kändes enkla och som för oss skulle innebära en kort startsträcka. Därför har vi redan uttryckt ett intresse för att gå vidare och ser självklart fram emot att höja oss en nivå, avslutar Leif.

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland

Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­Projektet avslutades 31 dec 2019.