Vilken typ av coachning kan mitt industriföretag få?

Coachningen ska fungera som stöd för er att skapa förbättringar och affärsmöjligheter med hjälp av digitalisering. Coachningen anpassas för behovet för er verksamhet och just er förändring.

Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag – omfattningen per coachning är utifrån behov och är begränsad om upp till 65 timmar.

Innehållet kan exempelvis i detalj bestå av ett antal eller flera av dessa delar:

 • Inventering av nuläge / mognad
 • Kompetensinventering
 • Genomgång av era egna tankar på området
 • Omvärldsbevakning och inventering av liknande redan genomförda projekt
 • Finns effekter att uppnå i anslutning till föreslaget behov
 • Vilket data kan ge effekt och hur ska det kompletteras, korreleras och visualiseras
 • Hur kan vi interagera mer direkt med våra kunders- och leverantörers system

Möjligheter att samverka med andra i liknande implementeringar
Stöd med:

 • leverantörs- och teknikinventering för digitalisering
 • upphandling och kravspecificering
 • implementerings- och utvecklingsprojekt
 • utvärdering, resultatspridning och möjlig duplicering
 • identifiera och ansöka om tillkommande finansiering

Coachning för digitalisering kommer inom ramen för detta projekt erbjudas till 35 företag (SME). Omfattningen per coachning är utifrån behov men är begränsad om upp till 65 timmar per företag under en period av som längst 6 månader. En avgift, mellan 4 000 och 12 000 SEK, kommer att tas ut av de deltagande företagen baserat på antalet anställda. Dessa tjänsterna ges till små och medelstora industriföretag i primärt Gävleborgs län. För liknande initiativ i övriga delar av landet – läs mer på verksamt.se/digitalindustri

Kickstart Go som en del i Digitaliseringslyftet

Digitaliseringslyftet är ett initiativ från Tillväxtverket med fokus på industriföretag och industrinära tjänsteföretag, satsningen är en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri. Under 2017-2019 är tanken att fler än 300 små och medelstora industriföretag i hela landet ska erbjudas coachning för att öka användandet av digital teknik.

För frågor och funderingar kontakta

Ola Wallberg, affärsområdesansvarig Fiber Optic Valley, ola.wallberg@fiberopticvalley.com, 073-094 92 99 eller Lars Jonsson, Projektledare FindIT, lars.jonsson@findit-solutions.se,  076-775 73 01

Tillbaka