”Från en serie workshops till en digital tjänst”

Priskonsulterna hjälper företag med att hitta rätt prismodell och prisstrategi och på så vis fånga värdet på sina tjänster och produkter. Företagets vd heter Åke Wallbäcks och han har genom Kickstart GO fått möjlighet att ta del av digitalcoachning som haft stor betydelse för företaget.

– Grunden i allt jobb vi gör är ett eget metodstöd som vi kallar ProPricing Canvas. Det hjälper företag att bättre fånga värdet på sitt erbjudande. Inom startup-världen handlar det ofta om innovationsföretag med produkter och tjänster som inte funnits tidigare. Då går det inte att konkurrensprissätta. Att prissätta utan riktmärke kräver noggrant arbete med prissättningen för att inte lägga sig alldeles för högt eller lågt, och det är där vi kommer in med vår metod, säger Åke Wallbäcks.

Åke Wallbäck och hans kollega Stefan Ekström

Digitaliseringshjälp med fokus på användarupplevelse

Priskonsulternas hade organisk tillväxt som ett av sina affärsmål, men med bara två personer i företaget räckte dygnets timmar inte till. De insåg att de behövde reproducera sin kunskap och metodik.

– Genom att digitalisera ProPricing Canvas kan vi låta kunderna på egen hand eller med stöd av coacher ta del av vår metod, som en utbildningstjänst. Men vi insåg också att vi inte kunde skala upp den här delen av vår verksamhet utan digitaliseringshjälp, och via Kickstart GO kom vi i kontakt med coachen Jonas Klingström på Harriet AB.

Jonas Klingström är digital designer och arbetar mycket med utbildningsdesign. På Harriet AB skapar man digitala lärandelösningar och hjälper till att digitalisera lärandeupplevelser med stort fokus på användarupplevelsen.

– Tillsammans med Priskonsulterna arbetade vi fram en lösning på hur ProPricing Canvas skulle gå från en serie workshops till en digital tjänst. På så vis skulle Priskonsulterna frigöra tid och istället arbeta för att växa företaget. Jag hjälpte dem specificera vilka funktioner som behövdes och hur det skulle se ut ur ett användarperspektiv, säger Jonas Klingström.

Nyttigt med nya ögon

Övergången till ett digitalt arbetssätt visade sig inte bara komma med nya möjligheter, det rymdes också många nya utmaningar.

– I en mänsklig interaktion märker jag om någon inte förstår vad jag förklarar. Men i en digital situation uppfattas inte det, och då måste man vara mycket tydligare. Vi visste vad vi ville uppnå, men behövde någon utifrån som kom och såg på det med andra ögon. Det visade sig vara väldigt nyttigt, berättar Åke Wallbäcks.

Efter coachingen valde Priskonsulterna att avvakta med att göra sin lösning helt digital.