Vore 65 timmar coachning inom digitalisering något för ditt företag?

Står ditt företag inför en digital förändring? Behöver ni råd och stöd inför nya digitala satsningar? Ta chansen och anmäl ert industriföretag till 65 timmar digitaliseringscoachning och få experthjälp för att inleda – och fortsätta – er digitaliseringsresa

Vad är Kickstart GO Sydöstra Norrland?

Kickstart GO Sydöstra Norrland är en förlängning av Kickstart Digitalisering där Fiber Optic Valley, RISE Acreo och FindIT kan erbjuda vidare hjälp för företag som vill inleda eller fortsatta sin digitaliseringsresa.

RISE Acreo AB / Fiber Optic Valley bedriver detta projekt tillsammans med FindIT i syfte att öka digitaliseringen av verksamheterna inom små- och medelstora företag verksamma inom industri och industrinära tjänster. Inom ramen för projektet så ska anpassad coachning tillhandahållas till utvalda företag. Coachning ska ge företagen bättre möjligheter att genomföra sina egna utvalda aktiviteter för ökad digitalisering.

Coachningsinsatserna kommer påbörjas under 2018 till intresserade företag.

Intresserad? Fyll i intresseanmälan

Vilka kan få coachning?

Totalt har 35 små och medelstora industriföretag i Sydöstra Norrland chansen att få coachning inom digitalisering. Vilka industriföretag som får denna möjlighet utvärderas av Fiber Optic Valley, RISE Acreo och FindIT. Omfattningen per coachning är utifrån behov men är begränsad till maximalt 65 h per företag under en period av som längst 6 månader.

En avgift, mellan 4 000 och 12 000 SEK, kommer att tas ut av de deltagande före­ tagen baserat på antalet anställda och coachningens omfattning. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. Just nu söker vi även tänkbara coacher genom upphandling.

Vilken typ av coachning kan vi få?

Vill du veta mer? Kontakta

Anna Gustavsson, senior projektledare Fiber Optic Valley

E-post: anna.gustavsson@fiberopticvalley.com
Tel: 070­243 73 72

Ola Wallberg, affärsområdesansvarig Fiber Optic Valley

E-post: ola.wallberg@fiberopticvalley.com
Tel: 073­094 92 99

Britta Haag, processledare FindIT

E-post: britta.haag@findit­solutions.se
Tel: 026­24 17 57


Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket.

KickStart Go som en del i Digitaliseringslyftet

Digitaliseringslyftet är ett initiativ från Tillväxtverket med fokus på industriföretag och industrinära tjänsteföretag, satsningen är en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri. Under 2017 och 2018 är tanken att fler än 300 små och medelstora industriföretag i hela landet ska erbjudas coachning för att öka användandet av digital teknik.

Tillbaka