Här är leverantörerna

Projektet har via en upphandling anslutit 22 stycken leverantörer till ett ramavtal. Leverantörerna har erfarenhet från olika typer av tjänster och kan via coachning hjälpa små och medelstora industriföretag att öka sin användning av digital teknik och utveckla sina verksamheter med hjälp av digitalisering.

Här är de upphandlade leverantörerna som kan leverera smarta idéer och lösningar på era digitaliseringsproblem.

Acando Consulting AB, Atea Sverige AB, CGI Sverige AB, Hariett AB, Hello Future AB, Helseplan Consulting Group AB, Interlan Gefle AB, KonfigDesign Sverige AB, Konsultbolag1 AB, Logistikkraft Marjo Särkimäki AB, Mogul AB, Nethouse Sverige AB, Office i Gävle AB, Ohappa AB, Precio Fishbone AB, Pro&Pro AB, Project Competence Network PCN, Quality Stat AB, Stegs and Sisters AB, Syntesia AB, Xelent Office Gävle AB, Xlent Hudiksvall AB

Leverantörerna har kompetens och erfarenhet inom flera av dessa ämnesområden:

ŸSe matris för vilka leverantörer som levererar coachning inom vilka ämnesområden. 

Automation – digitalisering från/genom automation.

ŸAdministrativ processautomatisering – förberedande av implementering av stödjande system, samordna system och korrelera data, automation av processer i och mellan system.

Simulering och visualisering – VR, AR, dashboards, modellering, animering etc.

ŸFörsäljnings- och marknadsföringsfunktioner – praktisk effektivisering av sälj- och marknadsföringsmetoder genom digitalisering.

ŸDataförädling – databehandling, dataanalys, maskininlärning, big-data, AI.

ŸInfrastruktur, datakommunikation, IT-säkerhet – inventeringar och analyser av förutsättningar och möjligheter i IT-infrastruktur för att kunna ta sig vidare mot digitalisering.

ŸIoT, inbyggda sensorsystem – uppkoppling av funktioner och implementering av sensorteknologi för förmedling av funktion.

Ÿ*Additiv tillverkning, 3D print etc – hur kan produktsortiment konverteras till nya tillverkningsmetoder, hur ska produktutveckling anpassas. (*Ingen upphandlad leverantör finns under additiv tillverking, separat upphandling sker om ditt företag önskar coachning inom detta ämnesområde)

ŸAffärsutveckling, affärsmodellering – strategi, management, juridik, samarbeten och projektledning för transition mot digitalisering.

Hur går det till?

Ditt industriföretag eller industrinära företag anmäler intresse om vilken digitaliseringsinsats ni vill ha hjälp med, anställda på Fiber Optic Valley eller FindIT hjälper er att specificera er digitaliseringsaktivitet och ämnesområde. Digitaliseringsuppdraget skickas sedan ut till godkända leverantörer inom ämnesområdet i ramavtalet via en så kallad förnyad konkurrensutsättning. Därefter poängsätts inkommande avrop och ditt företag får påbörja coachningen med den mest lämpade leverantören för uppdraget.

Har du mer funderingar kring processen eller upphandlade leverantörer?

Anna Gustavsson, senior projektledare Fiber Optic Valley
E-post: anna.gustavsson@fiberopticvalley.com
Tel: 070-243 73 72

Ola Wallberg, affärsområdesansvarig Fiber Optic Valley
E-post: ola.wallberg@fiberopticvalley.com
Tel: 073-094 92 99

Lars Jonsson, projektledare FindIT
E-post: lars.jonsson@findit-solutions.se
Tel: 076-775 73 01

Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket och projektet Kickstart Go drivs av RISE Acreo AB, Fiber Optic Valley och FindIT.