Leverantören som tilldelats och utfört coachningsuppdrag ska utan tillkommande kostnad ansvara för att lämna uppdragsrapport minst i samband med att uppdrag avslutas till uppdragsgivaren RISE Acreo AB/Fiber Optic Valley/FindIT. Först efter uppdragsgivaren tagit emot uppdragsrapporten kan leverantören få betalt för sina coachningstimmar.

Mall för uppdragsrapport hittar du här
Uppdragsrapporten skickas in digitalt till
anna.gustavsson@fiberopticvalley.com