Scandymet smider planer på uppkopplade lösningar för industrin

Genom deltagande i digitaliseringssatsningen Kickstart Go i Gävleborgs län, har Söderhamnsföretaget Scandymet tagit ytterligare ett steg mot en mer digitaliserad värld. Med hjälp av digitaliseringscoachning från XLENT i Hudiksvall har de granskat sin IT-infrastruktur och fått lösningsförslag på hur de kan öka konkurrenskraften och bli långsiktigt framgångsrika.

– Vi har påbörjat en rad olika digitaliseringsaktiviteter i företaget, bland annat har vi ett arbete med produktkonfigurator, merförsäljning via webb, sammankoppling av stödjande system och framåt siktar vi även mot uppkopplade produkter och insamling av data från dessa. Men nu ser vi risker med att vår IT-miljö börjar bli ohållbar i och med alla förändringar vi gör, säger Thomas Eriksson, vd Scandymet.

Thomas Eriksson, vd Scandymet

Önskan om ett IT-lyft

Scandymet, som tillverkar elektriska doppvärmare och värmeväxlare för industrin, har redan kommit en bra bit på vägen i sin resa mot utökad digitalisering. Flera aktiviteter pågår och är planerade för ett mer digitalt Scandymet. Men för att stödja pågående och kommande arbete behövde de hjälp att genomlysa sin IT-infrastruktur.

Frågor som exempelvis; hur ska infrastrukturen se ut och anpassas för skalbarhet och ökad säkerhet?, hur ska man möta nya kommunikationskrav och sätt att göra datainsamling? Scandymet önskade sig digitaliseringscoachning kring detta för att kunna ta sig vidare. XLENT i Hudiksvall, med John-Erik Persson Wallén i spetsen, blev den leverantör som fick uppdraget genom anbud inom den regionala digitaliseringssatsningen Kickstart Go.

Det är ett perfekt uppdrag och en bra strategi att undersöka möjligheter i rätt tid för hur man ska hantera sin IT-miljö under en pågående expansion, påpekar John-Erik Persson Wallén, IT-konsult XLENT Hudiksvall.

Tydligare bild av framtidens behov

Genom diskussioner och ett antal träffar har XLENT presenterat ett antal lösningsförslag som Scandymet kan vidta för att möta framtidens behov av en bättre IT-infrastruktur.

Vi har fått en tydligare och bättre bild över hur vi ska hantera vår situation, med allt från en prioriteringslista över vad vi rekommenderas att ta tag i först samt vilka typer av produkter och tjänster vi borde ha framöver, säger Thomas Eriksson, vd Scandymet.

Scandymet har fått en förståelse för hur en modern IT-miljö bör se ut och underhållas för att svara mot dagens hotbild och IT-säkerhet. De har helt enkelt fått en stadig grund att stå på inför nästa kliv, John-Erik Persson Wallén IT-konsult XLENT.

Snöbollseffekt av deltagande i olika satsningar

Scandymet har genom åren inte missat en möjlighet till att inleda samarbeten och delta i spännande projekt. Företaget har sett alla möjligheter som något positivt och fokus har hela tiden varit att hitta smarta och kostnadseffektiva arbetssätt.

Digitaliseringen hos oss kommer att inom en 6 månaders period förse våra kunder med bättre ritningsunderlag, vår produktion med bättre produktionsunderlag samt frigöra personell kapacitet inom konstruktion/försäljning med cirka 50 %. Vi kan helt enkelt få mer gjort på samma tid, med större precision för en hanterbar kostnad. Det är väl det som menas med att jobba smartare, gissar jag, berättar Thomas Eriksson, vd Scandymet.

Utöver deltagandet i den regionala digitaliseringssatsningen Kickstart Go har Scandymet bland annat fått hjälp av forskare och studenter vid Mittuniversitet, Sundsvall och Högskolan i Gävle för specifika utmaningar, införskaffat digitaliseringscheckar från Region Gävleborg/Tillväxtverket och deltagit i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering.

Vi är oerhört tacksamma till de som har hjälpt oss under resans gång och de nya partners vi jobbar med idag. Den tid vi har avsatt får vi flerfaldigt igen och det känns som om hela företaget har ”levlat”, som man säger på dataspelsspråk, avslutat Thomas Eriksson, vd Scandymet.

Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Anmäl då ditt intresse

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­