Konfigdesign blir tydligare genom film

IT-företaget Konfigdesign har sedan en tid haft en idé om att skapa filmer för sociala medier för att bli tydligare i sin marknadsföring. Företagets affärsidé handlar om att erbjuda IT-tjänster som stödjer konfigurering och digitalisering. Tjänster som är svåra att kommunicera. Därför tog de hjälp av satsningen Kickstart Go Sydöstra Norrland för att komma igång med ett helt nytt sätt att marknadsföra sina tjänster.

Från vänster: Per-Erik Konfigdesign, Åsa Ohappa, Andreas och Erik från Konfigdesign

Genom satsningen har de fått digitaliseringscoachning av reklam- och kommunikationsbyrån Ohappa. Största delen av coachningen handlade om att skriva en kravspecifikation för filmproduktion som sedan ska skickas till utvalda företag som får tävla om chansen att få producera filmmaterialet.

När vi träffar Per-Erik Eriksson som är en av delägarna hos KonfigDesign så är det tydligt vilken effekt Kickstart GO har haft för deras framtida arbete när det gäller att arbeta fram filmer till sin verksamhet. Han poängterar att KonfigDesigns produkter och tjänster är komplicerade att marknadsföra och film är ett bra sätt att tydliggöra vad de erbjuder.

Vi hade nog inte börjat skriva på denna kravspecifikation om det inte vore för Kickstart GO. Tack vare coachningen har vi insett att rätt sak att börja med för vår del var att tydliggöra vårt behov. Nu har vi ett underlag att använda när vi vänder oss till tänkbara leverantörer som sedan får skapa en storyboard till filmen, berättar Per-Erik.

Hos Ohappa har det varit projektledare Åsa Askne som har gett coachning till KonfigDesign och hon tycker att företag genom att delta i projektet erbjuds fina möjligheter att börja jobba med digitaliseringsfrågor i den egna verksamheten.

Jag ser det som en fantastisk möjlighet för företag och tycker att fler borde ta chansen. Genom att delta i ett projekt som Kickstart GO kan företag se att man inte behöver göra allting på en gång utan kan ta små steg i taget inom sin digitalisering, säger hon.

Fysiska möten har varit ett framgångsrecept

KonfigDesign och Ohappa har under coachningen haft regelbundna fysiska möten på två timmar och för coachningen har detta arbetssätt varit en stor fördel menar Per-Erik.

När man ska diskutera sådant här så tror jag inte att till exempel Skype är optimalt utan det är bättre med fysiska möten, tillägger han.

Det var en kort startsträcka i samarbetet mellan företagen eftersom Ohappa redan i ett tidigt skede hade ett tydligt förslag på arbetsmodell för att jobba med kravspecifikationer för film. KonfigDesign är väldigt nöjda och upplever att de har fått ut det som de förväntade sig.

Vi har träffats regelbundet, fått bra dokumentation under våra möten och 20 timmars coachningen har använts fullt ut.

Vill göra tre till fyra filmer för verksamheten

KonfigDesign vill skapa flera filmer till sin verksamhet och har ett tydligt mål med sitt nya sätt att kommunicera.

Vi har kommit fram till att vi vill ha tre till fyra korta filmer. En film för var och en av våra målgrupper eftersom vi har identifierat tre målgrupper. Och utöver det en generell film för vårt företag som vi kan använda till olika syften och sammanhang. Vi behöver jobba mer med sociala medier och kommer att utveckla den delen av vår kommunikation med hjälp av filmerna.

Åsa tillägger om valet som de och KonfigDesign kom fram till kring behovet att skapa fler filmer till verksamheten.

Under ett möte identifierade vi att endast en film inte skulle lösa deras behov. Det behövs fler filmer för att bli mer konkret och inriktad mot målgruppens behov, berättar hon.

Vilket är KonfigDesigns helhetsintryck av Kickstart GO?

Vi har haft ett jättebra samarbete med Ohappa och känner att vi har fått precis den hjälp vi behövde i denna typ av digitalisering så vi kan verkligen rekommendera företag att söka till Kickstart GO för att komma igång med sin digitalisering, avslutar Per-Erik.

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­